Palvelut

Työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen koulutusta

Käytännönläheisesti ja positiivisesti! 


Toimialue: Vaasa ja PK-seutu

Luennot työyhteisöille

Työkyvyn omahoito, elämäntavat, terveellinen työkulttuuri



Esimerkkejä luentoaiheista: 

Palautumisen ABC

Työstä iloa ja voimavaroja

Vireyttä elämäntavoista

Koulutukset esimiehille 

Työkykyjohtaminen ja työkyvyn tukeminen

Luento tai workshop


Esimerkkejä koulutusaiheista: 

Työkykyriskien tunnistaminen ja ehkäisy  

"Kummallinen tapaus" - Psyykkisesti oireileva työntekijä 

Esimiehet ja työn fyysisten kuormitustekijöiden hallinta.

Muut palvelut 

First Beat hyvinvointimittaus -verkkokaupasta

Webinaarit ja etäluennot. 

Tietoiskut yrityksen intraan.

E-learning - räätälöity ja tehokas koulutusvaihtoehto. Sopii myös ryhmämuotoiseen opiskeluun.



Tuetaan yhdessä työkykyä